izingane ziyafa.

Ngizonda bonke onkulunkulu.

Awekho amanzi.